HomePage O Nama Kontakt Partneri Mape

Posts Tagged “translogistic”

Prijavnica za seminar Login 05Pozivno pismo

Comments Comments Off

Brčko distrikt, HOTEL “Jelena”

 

Intermodalni transport

- velike mogućnosti za privrednike iz regiona -

 

Poštovani,

Sa ponosom Vam najavljujemo peti po redu, Skup logističara „LOGIN 05“.

Ulaskom Hrvatske u EU jedan dio tržista Hrvatske  biće zatvoren za BH proizvođače. Međutim mnoga svjetska tržišta otvaraju svoja vrata i imaju velike potrebe za raznim robama. Ključnu ulogu za plasman ovih roba ima transport, a upravo intermodalni transport  preko jadranskih luka daje velike mogućnosti.

Želja nam je da proizvodnim firmama sa ovih prostora predstavimo i neke druge mogućnosti koje im se pružaju u plasmanu njihovih roba I način na koji mogu smanjiti svoje transportne troškove.

I ovaj put smo obezbjedili kompetentne predavače iz struke, a učešće na skupu će uzeti predstavnici jadranskih luka, Luke Brčko, Ministrastava saobraćaja (kako entitetskih tako i na nivou BiH),Ministarstva Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlade Brčko distrikta BiH, Hrvatskih željeznica, Željeznica FBiH, Željeznica RS, predstavnici logističkih kuća iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, BiH kao i mnogi privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Stoga Vas pozivamo da svojim prisustvom na ovom skupu, uz  razmjenu ideja i mišljenja sa ostalim kolegama i  sami dođete do korisnih informacija koje će unaprijediti Vaše poslovanje.

Radujemo još jednom druženju i saradnji sa Vama, te vjerujemo da će i ovaj put razmjena informacija biti korisna za sve učesnike.

Srdačan pozdrav!

Stručni skup LOGIN 05 ovoga puta održava se u okviru  XI Međunardog Sajma Privrede Brčko distrikt BiH. Svečano otvaranje sajma planirano je 16.11.2012 sa pocetkom u 12.00 sati.


Program skupa:

 

14:00-14:05   Pozdravna riječ

              

14:05-14:45     Izazovi Intemodalnog transporta

                           Prof. Nikoleta Brnjac – Fakultet prometnih znanosti – Zagreb

 

14.45-15.25      Liberalizacija željezničkog teretnog prometa

                            Prof. Borna Abramović –Fakultet prometnih znanosti – Zagreb

 

 15.25-15.40     Panel diskusija

                            Pitanja učesnika

 

15:40-16:00      Kafe pauza i osvježenje

 

16:00-16:40h     River Information Services  – Transport and Logistics Services (RIS – TLS)               

                              kao podrška logistici Dunavskog regiona (EU SEE DaHar projekat)

                              Prof. M.Georgijevic- Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

 

16.40-16.50  Pitanja učesnika

 

16.50-17.00 Zaključci stručnog skupa

 

17.00-18.30 Zajednički ručak i razgovor uz međusobno druženje  

Comments Comments Off

ZAKLJUČCI SA STRUČNOG SKUPA “LOGIN 02” BRČKO DISTRIKT BIH
13. i 14. novembar

-Čast otvaranja skupa pripala je gospodinu Peri Gudeljeviću, šefu privrednog odjeljenja u Vladi Brčko distrikta, koji je u potpunosti podržao inicijativu udruženja da se kroz ovakve skupove, seminare i druge projekte, koje “TRANS LOGISTIC” planira u budućnosti, zajedno sa punom podrškom Vlade i svih njenih institucija, kako Brčko distrikta, tako i na nivou Bosne I Hercegovne, dolazi do podizanja kvaliteta logističkih usluga u Brčkom, Bosni i Hercegovini i regionu.

- Pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH, gospodin Izet Bajrambašić, predstavnici menadžmenta i marketinga Luke Brčko, predstavili su nam projekat alternativa promene rukovodstvene i vlasničke strukture Luke Brčko, kao i planove ulaganja i plan prometa roba za naredni period, za šta postoje realne potrebe kako bi se Luka Brčko, kao jedina medjunarodna luka, dovela na nivo sa kojim bi nesmetano mogla da vrši prihvat, pretovar i sve ostale manipulacije robom kao što to rade ostale medjunarodne luke u okruženju i Evropi. Ovaj projekat naisao je na pozitivne kritike jer Luka Brčko poseduje veliki potencijal koji bi ujedno podstakao i poboljšao rad svih privrednih subjekata koji koriste usluge luke.

-Pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH, gospodin Izet Bajrambašić, u drugom dijelu svog izlaganja iznio je sve relevantne činjenice, informacije i ukazao na napore koje je Vlada BiH uložila za sticanje uslova implementacije zakona i propisa koje zahteva Evropska Unija u cilju bržeg i lakseg postizanja kompatibilnosti sa istim. Očekuje se da izvršni direktori svih sektora transporta i komunikacija u BiH, na osnovu smernica i zahteva koji su im upućeni od strane ministarstva, na adekvatan, kvalitetan i brz način sprovedu neophodne reforme i zadatke kako bi što kvalitetnije, efikasnije i efektivnije obavljali svoje usluge i time učinili još jedan korak napred ka Evropi i svijetu.

-Izvršni direktor Željeznica Federacije BiH, gospodin Smajo Salketić, naglasio je sve činjenice koje nam pokazuju značaj koridora Vc, koji prolazi kroz našu zemlju. Informacije koje su predstavljene pokazuju nam koliki značaj i potencijal ima sam projekat.  Ujedno, videli smo  i obim ulaganja u tehniku, tehnologiju i infrastrukturu, koji je neophodan kako bi se dostigao neophodan nivo za nesmetano funkcionisanje voznih kompozicija i protok roba na ovom delu koridora. Same Željeznice, uključujući oba operatera koji posluju na ovom području, nisu u mogućnosti da iz sopstvenih prihoda sprovedu neophodnu rekonstrukciju, te se očekuje finansijska podrška ministarstava u vidu subvencija i povoljnih kredita koji bi obezbedili neophodna finansijska sredstva.

-Mag.teh.nauk. Nikola Radovanović- Željeznice RS govorio je o neophodnosti bolje saradnje svih željezničkih operatera u okruženju, radi bržeg i kvalitetnijeg rešavanja problema sa kojima se svakodnevno susrećemo.

-Milanko Stupar, savetnik pomoćnika direktora za carine preneo je dosadašnja iskustva koje je UIO stekla tokom imeplementacije postupaka izdavanja dozvola za povlastene izvoznike i kućno carinjenje. Skrenuo je pažnju na neophodnost saradnje logističara, odnosno špeditera, sa svojim klijentima kako bi im na sto bolji način preneli neophodne informacije za pravilno korišćenje olakšica koje nudi UIO prilikom korišćenja dobijenih beneficija. UIO iznela je jasan stav o prednostima korišćenja istih i da će u što kraćem roku izdavati dozvole svima koji za to ispunjavaju odgovarajuće uslove, ali istovremeno i spremnost da u svakom trenutku i pojedinačno izadje u susret svakom od privrednih subjekata u slučaju bilo kakvih nejasnoća u korišćenju ovih povlastica, te očekuje da dozvole nastave neometano da se izdaju u narednom periodu.

 -Profesor Milisav Georgijević-Fakultet Tehničkih Nauka,Novi Sad je održao predavanje na temu:” Logistika kao integrativni faktor Balkana i EU”. Tokovi kretanja roba kroz našu teritoriju i logističke centre, nisu uslovljene isključivo nasim povoljnim geografskim položajem, a to je ono što smo videli iz karti koje se prethodnih godina provlače kroz istraživanja i projekte raznih evropskih i svetskih institucija koje se bave logistikom. S druge strane, prirodni potencijali koje imamo i postojeća tehnologija i infrastruktura, u koju je neophodno odredjeno ulaganje i razvoj, uz prave projekte i dugoročne planove, i dalje nudi mogućnost da ovo područje postane jedan od bitnih koridora za brzo, sigurno i lako kretanje roba i pružanje logističkih usluga.

“TRANS LOGISTIC” udruženje logisitičara Brčko distrikta, kao predstavnik svih privrednih subjekata iz branše, nastaviće sa inicijativom da se intenzivno radi na pokrenutim pitanjima i projektima, kako bi za rezultat dobili visok nivo kvaliteta logističkih usluga, jednostavnost korišćenja i pružanja istih, a sve to po zakonima koje propisuje Vlada Brčko distrikta i BiH u skladu sa Evropskim integracijama.

 Predsjednik udruženja                                                                    Brčko distrikt
M.Sc Dejan Ilić

Comments Comments Off

Stručni seminar, 21. i 22. Maj 2009. godine, Brčko Distrikt, Hotel ”Jelena”

Tema: ”Logistika u funkciji razvoja Brčko Distirkta”

 ZAKLJUČCI   STRUČNOG   SKUPA
“LOGISTIKA U FUNKCIJI RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BiH”

 -Brčko distrikt BiH je važan faktor u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, te ovakvi skupovi umnogome doprinose brzem uključivanju Brčko distrikta u Evropske transportne tokove.

-Luka Brčko svojim položajem i kapacitetima zauzima veoma značajan položaj u razvoju multimodalnog transporta i kao takva mora biti nosioc aktivnosti oko njegovog razvoja u Brčko ditriktu
-Dobra povezanost zeljeznicom na jednu stranu preko Tuzle ka Doboju i dalje na jug sve do Jadranskih Luka (Ploče,Split,Rijeka)  i sa druge strane preko Vinkovaca (Hrvatska) prema Zapadnoj Evropi i preko Tovarnika (Srbija) prema zemljama Jugostočne Evrope, čine Brčko distrikt željezničkim čvorištem od velikog interesa.
Medjutim sa izgradnjom koridora Vc, i crtanjem novih  karti koje pokazuju transportne tokove u Evropi, može se primjetiti da Brčko Distrikt ni na jednoj od tih karti nije ucrtan kao značajniji logistički centar.  
Ovakvi skupovi doprinose da se ta slika promjeni, te da se Brčko distrikt zbog svog logistički geostrateškog položaja i ozbiljnih privrednih subjekata koji egzistiraju na ovim prostorima treba i mora naći na transportnim kartama kao bitan logistički centar.
-Uprava za indirekto oporezivanje –sektor za carine će dati punu podrsku razvoju privrednih subjekata u Brčko ditriktu kroz pojednostavljene procedure,te je očigledan primjer i to što će Bimal Brčko postati pored banjalučke fabrike papira CELEX drugi ovlašteni izvoznik u BIH, a što ovom gigantu iz Brčko Distrikta omogućuje brži i efikasniji izvoz roba.
-Promocija logistike kao najbitnijeg segmenta kod proizvodnje i prometa roba, kao i konstantna edukacija kadrova iz oblasti Logistike, kroz ovakve seminare i stručne skupove mogu donijeti brži i efikasniji razvoj Brčko ditrikta a samim tim i Bosne i Hercegovine.

Učesnici skupa:
-Vlada BD (Odsijek za Evropse integracije)-Ilija Stojanović
-Luka Brčko-Mustafa Nuković (direktor); Jasminka Agić (šef sektora za prodaju I marketing)
-Željeznice Federacije BiH- Smajo Salketić ( izvršni direktor poslova prevoza)
-Željeznice Republike Srpske- Slobodan Lazarević( izvršni direktor za poslove prevoza)
-UIO, sektor za carine- Milanko Stupar (savjetnik šefa odisjeka za carine); Miljka Kutić (šef sektora za carinske procedure); Boris Kostelič (EUROTAKTA)
-Saobraćajni fakultet Beograd- Dr Milorad Kilibarda
-Fakultet tehničkih nauka Novi Sad- Dr Veselin Perović
-Gosti: Luka Vukovar, Špediterske kuće iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Brodska kompanija-DTL Beograd, Bimal Brčko, Studen Agrana RS, Braco i Sinovi d.o.o., UNIQA osiguranje, Drumski prevoznici iz Brčko distrikta i regiona.
 
Srdačan pozdrav i do skorog viđenja! 

 m.sc. Dejan Ilić
predsjednik udruženja

Comments Comments Off