HomePage O Nama Kontakt Partneri Mape

Posts Tagged “brčko”

Brčko distrikt, HOTEL “Jelena”

 

Intermodalni transport

- velike mogućnosti za privrednike iz regiona -

 

Poštovani,

Sa ponosom Vam najavljujemo peti po redu, Skup logističara „LOGIN 05“.

Ulaskom Hrvatske u EU jedan dio tržista Hrvatske  biće zatvoren za BH proizvođače. Međutim mnoga svjetska tržišta otvaraju svoja vrata i imaju velike potrebe za raznim robama. Ključnu ulogu za plasman ovih roba ima transport, a upravo intermodalni transport  preko jadranskih luka daje velike mogućnosti.

Želja nam je da proizvodnim firmama sa ovih prostora predstavimo i neke druge mogućnosti koje im se pružaju u plasmanu njihovih roba I način na koji mogu smanjiti svoje transportne troškove.

I ovaj put smo obezbjedili kompetentne predavače iz struke, a učešće na skupu će uzeti predstavnici jadranskih luka, Luke Brčko, Ministrastava saobraćaja (kako entitetskih tako i na nivou BiH),Ministarstva Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlade Brčko distrikta BiH, Hrvatskih željeznica, Željeznica FBiH, Željeznica RS, predstavnici logističkih kuća iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, BiH kao i mnogi privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Stoga Vas pozivamo da svojim prisustvom na ovom skupu, uz  razmjenu ideja i mišljenja sa ostalim kolegama i  sami dođete do korisnih informacija koje će unaprijediti Vaše poslovanje.

Radujemo još jednom druženju i saradnji sa Vama, te vjerujemo da će i ovaj put razmjena informacija biti korisna za sve učesnike.

Srdačan pozdrav!

Stručni skup LOGIN 05 ovoga puta održava se u okviru  XI Međunardog Sajma Privrede Brčko distrikt BiH. Svečano otvaranje sajma planirano je 16.11.2012 sa pocetkom u 12.00 sati.


Program skupa:

 

14:00-14:05   Pozdravna riječ

              

14:05-14:45     Izazovi Intemodalnog transporta

                           Prof. Nikoleta Brnjac – Fakultet prometnih znanosti – Zagreb

 

14.45-15.25      Liberalizacija željezničkog teretnog prometa

                            Prof. Borna Abramović –Fakultet prometnih znanosti – Zagreb

 

 15.25-15.40     Panel diskusija

                            Pitanja učesnika

 

15:40-16:00      Kafe pauza i osvježenje

 

16:00-16:40h     River Information Services  – Transport and Logistics Services (RIS – TLS)               

                              kao podrška logistici Dunavskog regiona (EU SEE DaHar projekat)

                              Prof. M.Georgijevic- Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

 

16.40-16.50  Pitanja učesnika

 

16.50-17.00 Zaključci stručnog skupa

 

17.00-18.30 Zajednički ručak i razgovor uz međusobno druženje  

Comments Comments Off

Stručni seminar, 21. i 22. Maj 2009. godine, Brčko Distrikt, Hotel ”Jelena”

Tema: ”Logistika u funkciji razvoja Brčko Distirkta”

 ZAKLJUČCI   STRUČNOG   SKUPA
“LOGISTIKA U FUNKCIJI RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BiH”

 -Brčko distrikt BiH je važan faktor u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, te ovakvi skupovi umnogome doprinose brzem uključivanju Brčko distrikta u Evropske transportne tokove.

-Luka Brčko svojim položajem i kapacitetima zauzima veoma značajan položaj u razvoju multimodalnog transporta i kao takva mora biti nosioc aktivnosti oko njegovog razvoja u Brčko ditriktu
-Dobra povezanost zeljeznicom na jednu stranu preko Tuzle ka Doboju i dalje na jug sve do Jadranskih Luka (Ploče,Split,Rijeka)  i sa druge strane preko Vinkovaca (Hrvatska) prema Zapadnoj Evropi i preko Tovarnika (Srbija) prema zemljama Jugostočne Evrope, čine Brčko distrikt željezničkim čvorištem od velikog interesa.
Medjutim sa izgradnjom koridora Vc, i crtanjem novih  karti koje pokazuju transportne tokove u Evropi, može se primjetiti da Brčko Distrikt ni na jednoj od tih karti nije ucrtan kao značajniji logistički centar.  
Ovakvi skupovi doprinose da se ta slika promjeni, te da se Brčko distrikt zbog svog logistički geostrateškog položaja i ozbiljnih privrednih subjekata koji egzistiraju na ovim prostorima treba i mora naći na transportnim kartama kao bitan logistički centar.
-Uprava za indirekto oporezivanje –sektor za carine će dati punu podrsku razvoju privrednih subjekata u Brčko ditriktu kroz pojednostavljene procedure,te je očigledan primjer i to što će Bimal Brčko postati pored banjalučke fabrike papira CELEX drugi ovlašteni izvoznik u BIH, a što ovom gigantu iz Brčko Distrikta omogućuje brži i efikasniji izvoz roba.
-Promocija logistike kao najbitnijeg segmenta kod proizvodnje i prometa roba, kao i konstantna edukacija kadrova iz oblasti Logistike, kroz ovakve seminare i stručne skupove mogu donijeti brži i efikasniji razvoj Brčko ditrikta a samim tim i Bosne i Hercegovine.

Učesnici skupa:
-Vlada BD (Odsijek za Evropse integracije)-Ilija Stojanović
-Luka Brčko-Mustafa Nuković (direktor); Jasminka Agić (šef sektora za prodaju I marketing)
-Željeznice Federacije BiH- Smajo Salketić ( izvršni direktor poslova prevoza)
-Željeznice Republike Srpske- Slobodan Lazarević( izvršni direktor za poslove prevoza)
-UIO, sektor za carine- Milanko Stupar (savjetnik šefa odisjeka za carine); Miljka Kutić (šef sektora za carinske procedure); Boris Kostelič (EUROTAKTA)
-Saobraćajni fakultet Beograd- Dr Milorad Kilibarda
-Fakultet tehničkih nauka Novi Sad- Dr Veselin Perović
-Gosti: Luka Vukovar, Špediterske kuće iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Brodska kompanija-DTL Beograd, Bimal Brčko, Studen Agrana RS, Braco i Sinovi d.o.o., UNIQA osiguranje, Drumski prevoznici iz Brčko distrikta i regiona.
 
Srdačan pozdrav i do skorog viđenja! 

 m.sc. Dejan Ilić
predsjednik udruženja

Comments Comments Off