HomePage O Nama Kontakt Partneri Mape

Stručni seminar, 21. i 22. Maj 2009. godine, Brčko Distrikt, Hotel ”Jelena”

Tema: ”Logistika u funkciji razvoja Brčko Distirkta”

 ZAKLJUČCI   STRUČNOG   SKUPA
“LOGISTIKA U FUNKCIJI RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BiH”

 -Brčko distrikt BiH je važan faktor u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, te ovakvi skupovi umnogome doprinose brzem uključivanju Brčko distrikta u Evropske transportne tokove.

-Luka Brčko svojim položajem i kapacitetima zauzima veoma značajan položaj u razvoju multimodalnog transporta i kao takva mora biti nosioc aktivnosti oko njegovog razvoja u Brčko ditriktu
-Dobra povezanost zeljeznicom na jednu stranu preko Tuzle ka Doboju i dalje na jug sve do Jadranskih Luka (Ploče,Split,Rijeka)  i sa druge strane preko Vinkovaca (Hrvatska) prema Zapadnoj Evropi i preko Tovarnika (Srbija) prema zemljama Jugostočne Evrope, čine Brčko distrikt željezničkim čvorištem od velikog interesa.
Medjutim sa izgradnjom koridora Vc, i crtanjem novih  karti koje pokazuju transportne tokove u Evropi, može se primjetiti da Brčko Distrikt ni na jednoj od tih karti nije ucrtan kao značajniji logistički centar.  
Ovakvi skupovi doprinose da se ta slika promjeni, te da se Brčko distrikt zbog svog logistički geostrateškog položaja i ozbiljnih privrednih subjekata koji egzistiraju na ovim prostorima treba i mora naći na transportnim kartama kao bitan logistički centar.
-Uprava za indirekto oporezivanje –sektor za carine će dati punu podrsku razvoju privrednih subjekata u Brčko ditriktu kroz pojednostavljene procedure,te je očigledan primjer i to što će Bimal Brčko postati pored banjalučke fabrike papira CELEX drugi ovlašteni izvoznik u BIH, a što ovom gigantu iz Brčko Distrikta omogućuje brži i efikasniji izvoz roba.
-Promocija logistike kao najbitnijeg segmenta kod proizvodnje i prometa roba, kao i konstantna edukacija kadrova iz oblasti Logistike, kroz ovakve seminare i stručne skupove mogu donijeti brži i efikasniji razvoj Brčko ditrikta a samim tim i Bosne i Hercegovine.

Učesnici skupa:
-Vlada BD (Odsijek za Evropse integracije)-Ilija Stojanović
-Luka Brčko-Mustafa Nuković (direktor); Jasminka Agić (šef sektora za prodaju I marketing)
-Željeznice Federacije BiH- Smajo Salketić ( izvršni direktor poslova prevoza)
-Željeznice Republike Srpske- Slobodan Lazarević( izvršni direktor za poslove prevoza)
-UIO, sektor za carine- Milanko Stupar (savjetnik šefa odisjeka za carine); Miljka Kutić (šef sektora za carinske procedure); Boris Kostelič (EUROTAKTA)
-Saobraćajni fakultet Beograd- Dr Milorad Kilibarda
-Fakultet tehničkih nauka Novi Sad- Dr Veselin Perović
-Gosti: Luka Vukovar, Špediterske kuće iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Brodska kompanija-DTL Beograd, Bimal Brčko, Studen Agrana RS, Braco i Sinovi d.o.o., UNIQA osiguranje, Drumski prevoznici iz Brčko distrikta i regiona.
 
Srdačan pozdrav i do skorog viđenja! 

 m.sc. Dejan Ilić
predsjednik udruženja

Podelite sa prijateljima putem društvenih mreža ili emaila:

Comments Comments Off